Wychodząc naprzeciw najczęściej zadawanym pytaniom, dla Państwa wygody oraz informacji przygotowaliśmy cennik zabiegów dentystycznych.

Jednocześnie informujemy, iż pełny kosztorys uwzględniający specyfikę i technologię planowanych u Państwa zabiegów, przygotowany jest zawsze indywidualnie wraz z kompleksowym planem leczenia na wizycie konsultacyjnej, z lekarzem prowadzącym.

W cenie zabiegów wymagających znieczulenia jest zawarte znieczulenie komputerowe The Wand.
Leczenie objęte jest 5-letnią gwarancją w przypadku protetyki oraz wypełnienia. Warunkiem gwarancji są regularne wizyty kontrolne (co 6 miesięcy) oraz regularne zabiegi higienizacyjne zgodne z zaleceniami.

PIERWSZA WIZYTA | DIAGNOSTYKA
Konsultacja z planem leczenia 180 zł
Krótka porada lekarska /recepta /zaświadczenie 100 zł
Badanie kontrolne (co 6 miesięcy) 100 zł
RTG punktowe 40 zł
Pantomogram 110 zł
TOMOGRAFIA CBCT
Szczęka lub żuchwa 270 zł
Szczęki i żuchwy (całość) 350 zł
Tomografia CBCT endo / perio (małe pole) 180 zł
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
Wypełnienie tymczasowe 180 zł
Wypełnienie kompozytowe 350-500 zł
Odbudowa kompozytowa po endo 550 zł
Odbudowa na włóknie szklanym 650 zł
Licówka kompozytowa 700-800 zł
STOMATOLOGIA DZIECIĘCA
Wizyta adaptacyjna 150 zł
Wypełnienie w zębie mlecznym (kompozyt) 270-300 zł
Lakierowanie (fluoryzacja) 120 zł
Lakowanie (zabezpieczenie bruzd) 120 zł / ząb
Usunięcie zęba mlecznego 210-230 zł
Leczenie mortalne 200 zł
PROFILAKTYKA
Instruktaż higieny 80 zł
Skaling + polishing 220 zł
Piaskowanie 220 zł
Fluoryzacja 120 zł
Skaling + piaskowanie + remineralizacja + polishing 430 zł
Lakowanie 120 zł / ząb
WYBIELANIE ZĘBÓW
Wybielanie – metoda domowa (nakładki)YOTUEL

Wybielanie -metoda domowa + gabinetowa YOTUEL

1000 zł

1.700 zł

Wybielanie zęba martwego 500 zł całość
 CHIRURGIA
Konsultacja chirurgiczna 200 zł
Usunięcie zęba stałego 400-600 zł
Usunięcie zęba mlecznego 210-230 zł
Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego 600-1000 zł
Plastyka połączenia ustno-zatokowego 600 zł
Plastyka wędzidełka języka lub wargi 350 zł
Podniesienie dna zatoki szczękowej-sinus lift 3.500-5.000 zł
Sterowana regeneracja kości z użyciem biomateriałów 2.000-3.000 zł
Nacięcie ropnia/drobny zabieg chirurgiczny 300 zł
Założenie opatrunku chirurgicznego 200 zł
Założenie opatrunku dozębodołowego  100 zł / wizyta
IMPLANTOLOGIA
Konsultacja, diagnostyka i planowanie leczenia 200 zł+ CBCT
Implantacja 3.500 zł / implant
Odsłonięcie implantu i założenie śruby gojącej 360 zł
Korona porcelanowa na metalu (wraz z łącznikiem) od 3.000 zł
Korona pełnoceramiczna w systemie CAD CAM z łącznikiem 3.800-4.200 zł
ENDODONCJA
Pierwotne leczenie kanałowe w zależności od ilości kanałów
Siekacze 1.000 – 1.200 zł
Przedtrzonowce 1.300 – 1.500 zł
Trzonowce 1.900 – 2.100 zł
Powtórne leczenie kanałowe
Siekacze 1.200 – 1.400 zł
Przedtrzonowce 1.400 – 1.600 zł
Trzonowce 2.200 – 2.500 zł
PROTETYKA
Modele diagnostyczne z wax-up, dokumentacja fotograficzna,projekt 1.000 zł
Proteza częściowa akrylowa 1.500 zł
Proteza całkowita akrylowa 2.500 zł
Proteza szkieletowa 3.000 zł
Proteza elastyczna 3.000 zł
Proteza akronowa 3.000 zł
Korona pełnoceramiczna 2.500 zł
Korona tymczasowa 300 zł
Korona ceramiczna na podbudowie metalowej 1.500 zł
Korona ceramiczna na podbudowie cyrkonowej 2.100 zł
Wkład koronowo-korzeniowy z włókna szklanego 400 zł
Wkład koronowo-korzeniowy stalowy 500 zł
inlay kompozytowy 1.600-1.800 zł
Licówka pełnoceramiczna 2.500-2.700 zł
Szyna relaksacyjna  1.000 zł
PERIODONTOLOGIA
Konsultacja periodontologiczna  (pełne badanie periodontologiczne) 250 zł
Kontrola 150 zł
Skaling poddziąsłowy 400 zł / łuk
Głębokie oczyszczanie poddziąsłowe SRP 450 zł / ćwiartka
Głębokie oczyszczanie poddziąsłowe SRP 1.400 zł / całość
Zabieg płatowy – (cena za 1 przestrzeń) 400 zł
Zabieg płatowy – każdy następny do 3 przestrzeni 1000 zł
Gingiwektomia/Gingiwoplastyka (za ząb) od 250 zł
Wydłużenie korony klinicznej 500-600 zł / ząb
Plastyka wędzidełka wargi 350 zł
Plastyka wędzidełka języka 450 zł
Sterowana regeneracja tkanek od 1.800 zł + materiał
Pokrycie recesji pojedynczej 2.000 zł
Resekcja wierzchołka korzenia (mikrochirurgia)
jednokorzeniowa 900 zł
wielokorzeniowa 1.100 zł
Badanie PET 350 zł