Wychodząc naprzeciw najczęściej zadawanym pytaniom, dla Państwa wygody oraz informacji przygotowaliśmy cennik zabiegów dentystycznych.

Jednocześnie informujemy, iż pełny kosztorys uwzględniający specyfikę i technologię planowanych u Państwa zabiegów, przygotowany jest zawsze indywidualnie wraz z kompleksowym planem leczenia na wizycie konsultacyjnej, z lekarzem prowadzącym.

W cenie zabiegów wymagających znieczulenia jest zawarte znieczulenie komputerowe The Wand.
Leczenie objęte jest 5-letnią gwarancją w przypadku protetyki oraz wypełnienia. Warunkiem gwarancji są regularne wizyty kontrolne (co 6 miesięcy) oraz regularne zabiegi higienizacyjne zgodne z zaleceniami.

PIERWSZA WIZYTA | DIAGNOSTYKA
Konsultacja z planem leczenia 110 zł
Krótka porada lekarska /recepta /zaświadczenie 60 zł
Badanie kontrolne (co 6 miesięcy) 60 zł
RTG punktowe 30 zł
Pantomogram 80 zł
TOMOGRAFIA CBCT
Szczęka lub żuchwa 200 zł
Szczęki i żuchwy (całość) 250 zł
Tomografia CBCT endo / perio (małe pole) 120 zł
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
Wypełnienie tymczasowe 120 zł
Wypełnienie kompozytowe 290-450 zł
Odbudowa kompozytowa po endo 450 zł
Odbudowa na włóknie szklanym 540 zł
Licówka kompozytowa 500-600 zł
STOMATOLOGIA DZIECIĘCA
Wizyta adaptacyjna 100 zł
Wypełnienie w zębie mlecznym (kompozyt) 200-220 zł
Lakierowanie (fluoryzacja) 110 zł
Lakowanie (zabezpieczenie bruzd) 100 zł / ząb
Usunięcie zęba mlecznego 110-170 zł
Leczenie mortalne 110 zł
PROFILAKTYKA
Instruktaż higieny 60 zł
Skaling + polishing 200 zł
Piaskowanie 150 zł
Fluoryzacja 110 zł
Skaling + piaskowanie + remineralizacja + polishing 410 zł
Lakowanie 100 zł / ząb
WYBIELANIE ZĘBÓW
Wybielanie lampą ZOOM (metoda gabinetowa) 1.100 zł
Wybielanie – metoda domowa (nakładki) 900 zł
Wybielanie zęba martwego 200 zł / wizyta
 CHIRURGIA
Konsultacja chirurgiczna 110 zł
Usunięcie zęba stałego 200-400 zł
Usunięcie zęba mlecznego 110-170 zł
Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego 450-850 zł
Plastyka połączenia ustno-zatokowego 350 zł
Plastyka wędzidełka języka lub wargi 300 zł
Podniesienie dna zatoki szczękowej-sinus lift 3.500-5.000 zł
Sterowana regeneracja kości z użyciem biomateriałów 1.500-3.000 zł
Nacięcie ropnia/drobny zabieg chirurgiczny 200 zł
Założenie opatrunku chirurgicznego 120 zł
Założenie opatrunku dozębodołowego  60 zł / wizyta
IMPLANTOLOGIA
Konsultacja, diagnostyka i planowanie leczenia 100 zł
Implantacja 3.000 zł / implant
Odsłonięcie implantu i założenie śruby gojącej 300 zł
Korona porcelanowa na metalu (wraz z łącznikiem) od 2.500 zł
Korona pełnoceramiczna w systemie CAD CAM z łącznikiem 3.500-4.000 zł
ENDODONCJA
Pierwotne leczenie kanałowe
1 kanał 700 zł
+ każdy kolejny kanał 300 zł
Powtórne leczenie kanałowe
1 kanał 800 zł
+ każdy kolejny kanał 350 zł
Udrożnienie kanału (spoza gabinetu) 250 zł
Próba usunięcia złamanego narzędzia (spoza gabinetu) 200-300 zł
Pokrycie bezpośrednie miazgi 250 zł
PROTETYKA
Modele diagnostyczne z wax-up, dokumentacja fotograficzna,projekt 550 zł
Proteza częściowa akrylowa 1.100 zł
Proteza całkowita akrylowa 1.800 zł
Proteza szkieletowa 2.500 zł
Proteza elastyczna 2.500 zł
Proteza akronowa 3.000 zł
Korona lana licowana porcelaną 1.000 zł
Korona pełnoceramiczna 1.800-1.900 zł
Korona tymczasowa 250 zł
Korona ceramiczna na podbudowie metalowej 1.100 zł
Korona ceramiczna na podbudowie cyrkonowej 1.500-1.800 zł
Wkład koronowo-korzeniowy z włókna szklanego 400 zł
Wkład koronowo-korzeniowy stalowy 500 zł
Inlay pełnoceramiczny e.max 1.400 zł
inlay kompozytowy 1.100 zł
Licówka pełnoceramiczna 2.000-2.400 zł
Szyna relaksacyjna 700 – 1.000 zł
PERIODONTOLOGIA
Konsultacja periodontologiczna  (pełne badanie periodontologiczne) 180 zł
Kontrola 80 zł
Skaling poddziąsłowy od 250 zł
Głębokie oczyszczanie poddziąsłowe SRP 1.000-1.200zł / cała jama ustna
Zabieg płatowy – (cena za 1 przestrzeń) 300 zł / każda następna 200 zł
Gingiwektomia/Gingiwoplastyka (za ząb) od 200 zł
Wydłużenie korony klinicznej  300-500 zł (każdy kolejny ząb 200 zł)
Plastyka wędzidełka wargi 300 zł
Sterowana regeneracja tkanek od 1.500 zł
Pokrycie recesji pojedynczej 1.500 zł
Resekcja wierzchołka korzenia (mikrochirurgia)
jednokorzeniowa 800 zł
wielokorzeniowa 1.000 zł
Badanie PET 350 zł