• Agata Roztoczyńska
    doktor nauk medycznych
  • Joanna Orszulak
    lekarz stomatolog
  • Kinga Kasprzycka
    asystentka stomatologiczna
  • Katarzyna Salamon
    asystentka stomatologiczna
  • Mariola Orawczak
    higienistka stomatologiczna
  • Anna Gąsior
    rejestratorka medyczna